mv SRB .... ENG

Milan Vujović
Curriculum vitae


Milan Vujović, diplomirani inženjer arhitekture je rođen u Beogradu (Srbija) 1971. godine.

Studirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1990. do 1997. godine kada je diplomirao i stekao zvanje: Diplomirani inženjer arhitekture. Na istom fakultetu je završio postdiplomske studije na smeru Arhitektonska organizacija prostora AOP – tipologija, odbranio magistarski rad 2010. godine i stekao zvanje: Magistar nauka.

Od 2000. godine je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu kao asistent (2000-2005), docent (2005-2011) i vanredni profesor (2011-2016).

2016. je izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu/umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura.
 

Do sada je bio mentor na preko 100 diplomskih radova i član u velikom broju mentorskih komisija na osnovnim , diplomskim (master) i doktorskim studijama.

Pored angažovanja u obrazovanju i nastavi, Milan Vujović je arhitekta koji se počevši od 1993. godine intenzivno bavi arhitektonskim projektovanjem u praksi sa preko dvadeset pet godina profesionalnog iskustva u projektovanju, realizaciji, nadzoru i rukovođenju projektantskim timovima.

U svojstvu autora (najčešće i kao odgovorni projektant), radeći samostalno ili u okviru različitih autorskih timova do danas je realizovao preko 20 objekata različitih namena i tipologija.

Od 2003. godine poseduje Licencu odgovornog projektanta i član je Inženjerske komore Srbije.

Član je više profesionalnih udruženja i asocijacija.

Milan Vujović je ko-osnivač arhitektonskog studija Balans, koji je radio između 2007. i 2015. godine.

U toku svoje profesionalne karijere učestvovao je na velikom broju arhitektonskih i arhitektonsko- urbanističkih konkursa (44) na kojima je osvajao nagrade i priznanja (21).

U fokusu njegovih arhitektonskih istraživanja nalaze se objekti stanovanja, komercijalni, stambeno-poslovni i poslovni objekti, sa posebnim razmatranjem kompleksnih tipologija i hibridnih arhitektonskih struktura.

Milan Vujović se bavi i teorijskim radom u oblasti arhitekture i urbanizma i svoja istraživanja saopštava na naučnim i stručnim skupovima nacionalnog i međunarodnog karaktera.

2010. godine objavio je knjigu: Forma „pretpostavlja“ funkciju – Arhitektonska kompozicija aerodromskog putničkog terminala, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010.

2016. godine objavio je knjigu: MONO - projekti, skice i beleške 2011-2016, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2016.

Njegovi stručni radovi i projekti objavljivani su u više stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu: Wettbewerbe aktuell, A10 new European architecture, SAJ, KvadART, Genius Domus, Forum+, DaNS, Kvart, A10...

Njegovi stručni radovi i projekti objavljivani su u dve međunarodne stručne monografije:
RESTART- Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995- 2010, r. 304-305 i Contemporary Green Architecture in China and Serbia, p.188-193

Njegovi stručni radovi i projekti bili su izlagani na tri samostalne i preko trideset kolektivnih izložbi u Srbiji i inostranstvu (SAD, Bosna i Hercegovina, Španija, Albanija, Hrvatska, Bugarska, Češka, Rusija, Italija...)

Dobio je više javnih priznanja za svoj rad. Najznačajnije od njih je: Aprilska nagrada grada Beograda za arhitekturu i urbanizam, za 2013. godinu.

Jedan od njegovih realizovanih projekata nominovan je u nacionalnoj selekciji za Nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu - Mis van der Roe, 2015. (European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. CATALOGUE 420. Shortlisted & Nominees and 5+1.Winners & Finalists 2015 www.miesarch.com)
 

Milan Vujović,
pregled najznačajnijih realizovanih projekata (objekata):

2019. Kula “Trešnjin cvet”
Blok 11a, GP 3/II, Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja: 2008-2017, godina realizacije: 2010-2019.
14 stanova, poslovni prostor,4000 m2

2016. Dečiji vrtić
Istočno Sarajevo, RS, BiH
koautor: Siniša Lučić dia
Godina projektovanja: 2014, godina realizacije: 2016.
80 mesta, 750 m2

2013. Stambeno-poslovni objekat „Maxima” (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Blok 11a, GP 3, Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja: 2007-2009, godina realizacije: 2013.
97 stanova, poslovni prostor, 244 parking mesta, 27800 m2

2010. Stambeni objekat,
Ulica Skerlićeva, Beograd, Srbija
koautor: Budimir Sudimac dia
Godina projektovanja: 2008, godina realizacije: 2013.
4 stana, poslovni prostor, 11 parking mesta, 1020 m2

2012. Stambeni kompleks „Zeeland” (stanovanje, garaža)
Ulica Sime Lozanića, Beograd, Srbija
koautor: Dejan Miletić dia
Godina projektovanja: 2006-2007, godina realizacije: 2012.
13 stanova, 55 parkinga, 9715 m2

2010. Stambeno-poslovni objekat „Maxima” (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Blok 11a, GP 6, Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja: 2006, godina realizacije: 2010.
49 stanova, poslovni prostor, 138 parking mesta, 20100 m2

2010. Stambeno-poslovni objekat „Maxima” (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Blok 11a, GP 5, Novi Beograd, Srbija
koautor: Budimir Sudimac dia
Godina projektovanja: 2006, godina realizacije: 2010.
48 stanova, poslovni prostor, 73 parking mesta, 8140 m2

2009. Dva stambena objakta
Ulica Slavka Ćuruvije, Beograd, Srbija
Godina projektovanja: 2006, godina realizacije: 2009.
15 stanova, 20 parking mesta, 2400 m2

2008. Stambeno-poslovni objekat
Ulica Pukovnika Purića, Beograd, Srbija
Godina projektovanja: 2004, godina realizacije: 2008.
117 stanova, 9 lokala, 126 parking mesta, 12500 m2

2008. Stambena zgrada „KDS” (stanovi, lokali)
Kraljevo, Srbija
Godina projektovanja: 2003, godina realizacije: 2008.
44 stanova, 6 lokala, 44 parking mesta, 4600 m2

2007. Mixed use kompleks „Forum”, faza B, (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Bulevar Kralja Aleksandra br. 520, Beograd, Srbija
koautori: Miodrag Mirković dia, Dejan Miletić dia
Godina projektovanja: 2005, godina realizacije: 2007.
108 stanova, poslovni prostor, 124 parking mesta, 9100 m2

2007. Mixed use kompleks „Forum”, faza C, (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Bulevar Kralja Aleksandra br. 520, Beograd, Srbija
koautori: Miodrag Mirković dia, Dejan Miletić dia
Godina projektovanja: 2005, godina realizacije: 2007.
63 stanova, poslovni prostor, 4000 m2

2007. Gimnazija
Bujanovac, Srbija
koautor: Budimir Sudimac dia
Godina projektovanja: 2004, godina realizacije: 2007. (faza1), 5000 m2

2007. Transportni centar „Interjug AC”
Dobanovci, Beograd, Srbija
koautor: Budimir Sudimac dia
Godina projektovanja: 2006, godina realizacije: 2007, 7000 m2

2006. Stambeno-poslovni objekat (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Ulica Ratka Mitrovića, Beograd, Srbija
koautor: Dejan Miletić dia
Godina projektovanja: 2004, godina realizacije: 2006.
48 stanova, poslovni prostor, 60 parking mesta, 3500 m2

2006. Mixed use kompleks „Forum”, faza A, (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Bulevar Kralja Aleksandra br. 520, Beograd, Srbija
koautori: Miodrag Mirković dia, Dejan Miletić dia
Godina projektovanja: 2004, godina realizacije: 2006.
77 stanova, poslovni prostor, 90 parking mesta 7500 m2

2006. Stambeno- poslovni objekat „Kablar” (stanovanje, poslovni prostor, garaža)
Ulica Cara Dušana, Kraljevo, Srbija
Godina projektovanja: 2004, godina realizacije: 2006.
65 stanova, lokali, 32 parking mesta, 8000 m2

2004. Kuća „V“,
Ulica Slavka Ćuruvije, Beograd, Srbija
Godina projektovanja: 2001, godina realizacije: 2004.

2002. Zgrada Republičke carine (poslovni objekat)
Gradiška, RS, BiH
koautor: Budimir Sudimac dia
Godina projektovanja: 2000, godina realizacije: 2002, 3000 m2

Pored navedenih realizovanih projekata, Milan Vujović kontinuirano radi i na mnogim drugim projektima, konceptima i studijama koji se nalaze u različitim fazama projektovanja i realizacije (preko 50 urađenih projekata u fazama od idejnog rešenja, preko idejnih, glavnih i izvođačkih projekata, do projektantskog nadzora i realizacije)