ekvator 1
Banja Luka   2000

Poslovni objekat "Ekvator"

strelica
ekvator 7
Lokacija
Banja Luka, RS, BIH
Godina projektovanja
1997.
Godina realizacije
2000.
Površina
10000 m2
Autori
Budimir Sudimac
Milan Vujović
Investitor
Ekvator d.o.o, Banja Luka