BETON HALA 6
Beograd   2014

Beton hala

strelica
BETON HALA 1

Međunarodni konkurs

Lokacija

Beograd, Srbija

Godina projektovanja

2014.

Autori

M.ilan Vujović | K.senija Pantović | B.ranislav Ristović | I.va Čukić | J.asna Jovanović | M.arko Radenković