Biblioteka Varna 1
Varna   2015

Biblioteka Varna

strelica
Biblioteka Varna 2
Međunarodni konkurs
Lokacija
Varna, Bugarska
Godina projektovanja
2015.
Autori
M.ilan Vujović | K.senija Pantović | J.elena Stanković | S.tefan Milićević