Surduk House 2
Surduk   2021

Surduk House

strelica
Surduk House 1
Lokacija
Surduk, Srbija
Godina projektovanja
2021.
Godina realizacije
2024.
Površina
585 m2
Autori
M.ilan Vujović | A.leksandar Šavikin
Saradnici
S.lađana Aničić | A.ndrea Stanković