Knezevo 1
Kneževo, RS,BiH   2018

Kneževo House ®

strelica
knezevo 2
Lokacija
Kneževo RS, BiH
Godina projektovanja
2018.
Površina
600 m2
Autor
Milan Vujović