dusanova 4
Beograd   2019

Dušanova

strelica
dusanova 3

Idejno rešenje

Lokacija

Zemun, Beograd

Godina projektovanja

2019.

Površina

11000 m2

Autor

Milan Vujović