AMBASSADOR-PARK 1
Beograd   2012

Ambassador park

strelica
AMBASSADOR PARK 3

Lokacija

Sime Lozanića, Beograd

Godina projektovanja

2006.

Godina realizacije

2012.

Površina

9715 m2

Autori

Dejan Miletić

Milan Vujović

Investitor

Zeland d.o.o, Beograd