GP6 1
Beograd   2010

Kompleks Maxima, GP6

strelica
GP6 3
Lokacija
Blok 11a, Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja
2006.
Godina realizacije
2010.
Površina
20100 m2
Autor
Milan Vujović
Investitori
Imperial gradnja
, Beograd
Cappoto build
, Beograd