Kula Tresnjin Cvet 1
Beograd   2022

Kula Trešnjin Cvet

strelica
KULA TRESNJIN CVET 3
Lokacija
Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja
2008-2017.
Godina realizacije
2010-2019.
Površina
4000 m2
Autor
Milan Vujović
Investitori
Pomo-media
 d.o.o
, Beograd
M-enterijer gradnja
 d.o.o
, Beograd

Stambeno-poslovni objekat se nalazi na Novom Beogradu u Bloku 11a (ulica Trešnjinog cveta). Izgrаdnjom ovog objekta kompletirana je urbanističko-arhitektonska celina na GP3 čija je realizacija u fazama trajala od 2008. do 2019. godine. Objekat je pozicioniran u središtu bloka na mestu gde se susreću i preklapаju dve ortogonalne mreže urbanističkih pravaca: prva "novobeogradska" i druga "zemunska".

 

Zbog ove činjenice objekat je oblikovan na specifičan način i postavljen u prostoru kao vertikalna "osa" koja pripada podjednako i jednoj i drugoj geometrijskoј matrici, pokušavajući da ih "pomiri" i njihov susret uskladi u prostornom i kompozicionom smislu.