GP3 1
Beograd   2013

Kompleks Maxima, GP3

strelica
GP3 3
Aprilska nagrada grada Beograda za arhitekturu i urbanizam za 2013. godinu
Lokacija
Blok 11a, Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja
2009.
Godina realizacije
2013.
Površina
27800 m2
Autor
Milan Vujović
Investitor
Promo-media d.o.o, Beograd