GP5 1
Beograd   2022

Kompleks Maxima, GP5

strelica
GP5 2
Lokacija
Blok 11a, Novi Beograd, Srbija
Godina projektovanja
2006.
Godina realizacije
2010.
Površina
8140 m2
Autori
Budimir Sudimac
Milan Vujović
Investitori
Imperial gradnja
, Beograd
Cappoto build
, Beograd