Pukovnika Purića 1
Beograd   2008

Pukovnika Purića

strelica
Pukovnika Purica 2
Lokacija
Voždovac, Beograd
Godina projektovanja
2004.
Godina realizacije
2008.
Površina
12500 m2
Autor
Milan Vujović
Investitor
Mašinac, Kraljevo