Donja Geadina 1
Donja Gradina   2018

Memorijal Donja Gradina

strelica
gradina 2
Međunarodni konkurs
Otkup
Lokacija
Donja Gradina, RS, BiH
Godina projektovanja
2018.
Autor
Milan Vujović

Kula „Osmatračnica“ je projektovana kao dvostruka stepenišna spirala („DNK“) koja se „obavija“ oko centralnog atrijumskog prostora (simbolički: „Ambis“) i konzolno se oslanja na četiri središnja pilona. Time se u estetskom i arhitektonskom utisku postiže otvorenost i kontinuitet spiralne linije a kompoziciji se daje dinamički i energetski karakter „zavrtnja“.

 

Ovakva arhitektonska kompozicija pojačava i simboličku dimenziju spomen obeležja- Kule kao mesta i oblika koji se mogu opisati sledećim pridevima: kontinualno, beskonačno, neprolazno, večito i sl. Posetilac koji se kreće jednosmernom putanjom duž udvojene spirale koja ga vodi od podnožja ka vrhu spomenika i nazad, svoje kretanje i opservaciju okolnih stratišta doživljava kao „bdenje“ ili kao „osmatranje“ sa izraženim osećanjem introspekcije i suočavanja sa nepojmljivim i nespoznajnim dubinama mračne strane ljudskog uma.

 

Ovakvo shvatanje i interpretacija spomen obeležja pretenduju da uključe sve emocionalne receptore i sva čovečija čula u zajednički izraz empatije, saosećanja, saučešća i patosa, ali i da pobude razmišljanje o pojačanom oprezu, budnosti i predostrožnosti kao preventivi eventualnih budućih nesreća i stradanja. Kretanje kroz kulu omogućava, takođe, da se posetioci kompleksa idući spiralnim stepenicama prema vrhu kule dovedu u situaciju da sagledaju u punom obimu čitav Memorijalni kompleks kako sa južne (Donja Gradina) tako i sa severne strane reke Save (Jasenovac) i da na taj način budu direktno suočeni sa fizičkom i psihološkom dimenzijom istorijske tragedije kojoj je kompleks posvećen.